we produce the future

TELEMOND              TELEYARD             HENSCHEL  ENGINEERING  AUTOMOTIVE

RODO

Odcisk

TELEMOND Sp. z o.o.

ul. Belgijska 5

66-470 Kostrzyn nad Odrą

Polska

 

Tel +48 95 7210815

Fax +48 95 7525006

info@telemond-holding.com

 

NIP: PL5993028809

 

Legal Disclaimer:

The TELEMOND Sp. z o.o. checks and updates the information on its web pages regularly. This notwithstanding, data may become invalid. No liability or warranty for the actuality, accuracy or completeness of the information provided can take effect.

Same applies also for all other web pages which are referenced by hyperlink. The TELEMOND Sp. z o.o. is not responsible for the content of web pages that can be accessed through such links.

In addition to this, the TELEMOND Sp. z o.o. reserves the right to make changes or additions of the informations provided. The content and structure of TELEMOND Sp. z o.o. web pages are protected by copyright. Reproduction of the information or data, particularly the use of texts, text parts or images requires the prior consent of TELEMOND Sp. z o.o.

Obowiazek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:

TELEMOND Sp. z o.o.

ul. Belgijska 5

66-470 Kostrzyn nad Odrą

Polska

 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

mail: michal.szewczyk@telemond-holding.com

tel. +48 505 036 817

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • Realizacji umów i zamówień
 • Kontrolnych i marketingowych.
 • Nadzoru finansowego nad realizacją umowy, regulowania zobowiązań, windykacji należności.
 • Obsługi i rozpatrywania reklamacji.
 • Obsługi postepowań sądowych.
 • Prowadzenia korespondencji - udzielenia odpowiedzi na zapytania uprawnionych służb i podmiotów.
 • Przygotowania umów, zawierania umów, realizacji zawartej umowy lub zlecenia.
 • Przygotowywania, wydawania i ewidencjonowania pełnomocnictw.
 • Raportowania usług.
 • Realizacji działań audytowych i kontrolnych.
 • Reprezentowania Spółki w postępowaniach pozasądowych, konsultacji i wydawania opinii prawnych.
 • Ustalenia praw do danego obiektu.
 • Weryfikacji i zapewnienia niezbędnych uprawnień oraz kwalifikacji wymaganych przepisami prawa.
 • Weryfikacji statusu kontrahenta w ramach kontroli finansowej.
 • Weryfikacji tożsamości odbierającego zamówienie.
 • Weryfikacji wniosków zakupowych, przetargowych.
 • Wniesienia wadium do przetargu.
 • Zarządzania uprawnieniami, dostępem do systemów teleinformatycznych i pomieszczeń.
 • Zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

 

na podstawie art. 6 RODO (UE):

 

 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • Firmy świadczące usługi teleinformatyczne.
 • Firmy świadczące usługi Bankowe.
 • Firmy świadczące usługi ubezpieczeniowe.
 • Firmy świadczące usługi doradztwa.
 • Firmy świadczące usługi audytorskie.
 • Urzędy Administracji Publicznej.
 • Organy ściągania.
 • Organy Państwowe.
 • Organy Administracji Wojskowej.
 • Instytucje nadzorujące.
 • Organy egzekucyjne.
 • Organy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, dla których planowany czas retencji wynosi odpowiednio od 1 do 10 lat. Planowany termin zakończenie przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony o czas obsługi roszczeń pomiędzy stronami umowy.

 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), które wykonywano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych oraz brak możliwości podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy.

 

 

 

 

All Rights Reserved © 2022 | TELEMONDholding | RODO

Do poprawnego działania strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej akceptujesz ten fakt. Więcej. OK